ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ :

นามสกุล :

เพศ :

ผู้ชาย ผู้หญิง

อีเมล :

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :

รายละเอียด ของเลขทะเบียนรถยนต์ :

รายละเอียด จังหวัดเลขทะเบียนรถยนต์ :

รถยนต์ของท่านใช้ป้ายแดง


กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน

รายละเอียด เกี่ยวกับการซื้อยาง

ยี่ห้อยางรถยนต์:

Toyo
Nitto
Nankang

วัน เดือน ปี ที่ทำการติดตั้ง :

ศูนย์บริการที่ทำการติดตั้ง :


กรุณากรอกรายละเอียดศูนย์บริการของท่าน

ท่านให้คะแนนในการเข้ารับบริการครั้งนี้เท่าใด :

แนบรูปใบเสร็จ :


ท่านรู้จักยาง TOYO / NITTO / NANKANG / ศูนย์บริการ GRIP
(เฉพาะ warranty Grip) จากช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
สื่อช่องทางไหนที่ท่านรับชม? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

นโยบายการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ยินดีรับ ไม่ยอมรับ